Dni Pola PROCAM 2022

Dni Pola PROCAM – Wyszyna 2022

Zapraszamy na relację z Dni Pola PROCAM, które odbyły się w Wyszynie, powiat Myśliborski, województwo Zachodniopomorskie.

Doradcy PROCAM w materiale prezentują sprawdzone i nowe rozwiązania z zakresu ochrony herbicydowej rzepaku i zbóż. Przedstawiono tam także praktyczne technologie nawożenia roślin, a także ochrony fungicydowej. Nie zabrakło topowych odmian zbóż oraz rzepaku: Batis czy LG Auckland.

Dni Pola PROCAM Karolewo – Wielkopolska 2022

Zapraszamy na relację z Dni Pola PROCAM, które odbyły się w Karolewie na Wielkopolsce.

Zaprezentowano nowości z oferty PROCAM – topowe odmiany zbóż: Argument, Findus, RGT Ritter, Activus pszenżyto Stelvio, jęczmień Melia, Valhalla. Najlepsze w rankingach odmiany rzepaków LG Absolut, Batis, Mandril, DK Exbury. Doradcy PROCAM przedstawili technologię ochrony roślin i nawożenia dedykowaną do upraw zbóż i rzepaku.

Dni Pola PROCAM Opolszczyzna i Dolny Śląsk 2022

Relacja z dni pola z Jankowic Wielkich oraz Babina.

Doradcy PROCAM z regionu Opolszczyzny i Dolnego Śląska przedstawili technologię PROCAM w ochronie roślin i nawożeniu oraz biostymulacji.
Na poletkach wysiano kolekcje wysokoplonujących odmian pszenic: Chevignon,Argument, Findus, RGT Ritter, oraz rzepaków tj. LG Absolut, Batis, LG Auckland, DK Exbury

Dni Pola PROCAM z Bio-Lider Sekursko 2022

Zapraszamy na relacje z dni pola PROCAM z Bio-Lider, które odbyły się w miejscowości Sekursko, powiat radomszczański, woj. Łódzkie.

Z materiału dowiecie się Państwo więcej o czołowych odmianach oraz nowościach z oferty zbóż, takich jak: Findus, Argument, Activus, RGT Ritter, Chevignon i innych.
Doradcy PROCAM i BIO-GEN opowiedzą o technologii zastosowania produktów biologicznych z firmy BIO-Lider w uprawach rolniczych.

Dni Pola PROCAM – Stanowo 2022

Już kolejny raz Doradcy PROCAM zaprezentowali w Stanowie kolekcje odmian rzepaku i pszenic.

Zapraszamy na materiał z Dni Pola, z którego można dowiedzieć się więcej o technologii przy użyciu preparatów mikrobiologicznych tj. Rewital Pro+, BaktoTarcza P, DeliaSTOP czy AzotoPower oraz sprawdzonych herbicydów: Teridox, Reactor, Iguana. Nie zabrakło nowych odmian rzepaku tj. LG Auckland, DK Exbury oraz pszenic o wysokiej zdrowotności i wysokim potencjale plonowania: Chevignon, Findus. Podczas wydarzenia przeprowadzony był pokaz oprysku adiuwantami Isotak Max, Hurricane z firmy SDP przy użyciu nowoczesnego opryskiwacza z firmy Hardi.

Dni Pola PROCAM Podlasie, Szepietowo – Wawrzyńce 2022

Doradcy PROCAM zaprezentowali kolekcje odmian rzepaku i zbóż: jęczmień Melia, pszenżyto Ozean, pszenice: Findus, Chevignon.

Zapraszamy na materiał z Dni Pola, z którego można dowiedzieć się więcej o technologii przy użyciu preparatów mikrobiologicznych tj. Rewital Pro+, BaktoTarcza P, DeliaSTOP czy AzotoPower, Hurricane Soil.
Nie zabrakło nowych odmian rzepaku tj. ✔LG Auckland, ✔LG Absolut, ✔Batis oraz technologii z użyciem nowoczesnych adiuwantów Hurricane z firmy SDP.