Nawożenie dolistne.

Prawidłowy dobór fungicydów.

Nawożenie dolistne i prawidłowy dobór fungicydów podstawowymi czynnikami wpływającymi na wzrost plonu i podwyższenie sacharozy w buraku cukrowym.

Tomasz Partyka

Sezon 2021 w uprawie buraka cukrowego rozpoczął się wcześnie, pierwsze zasiewy zostały wykonane już w końcówce marca. Niskie temperatury wpływały na opóźnienie wschodów. Ze względu na okresowe przymrozki oraz złe warunki wodno-powietrzne gleby (występowała duża ilość opadów) wzrost roślin buraka był mocno ograniczany. W takich wypadkach gdy rośliny wytworzą 6-8 liści zaleca się stosowanie nawożenia dolistnego.
Propozycja z jaką wychodzimy tutaj to zbilansowana mieszanina makro i mikroelementowa wraz z biostymulatorem.

Proleaf Max 4.0 w dawce 2 l/ha z dodatkiem Cynkophosu Pro+ 2 l/ha + Bor 2l/ha + biostymulator imPROver+ w dawce 0,6/ha bądź FCA Calkorium 1l/ha.

Taka mieszanina istotnie wpłynie na przyspieszenie rozwoju roślin we wczesnych fazach rozwojowych. Kolejnym terminem jaki należy powtórzyć zabieg jest okres przed zwarciem międzyrzędzi. Prawidłowe zaopatrzenie rośliny w podstawowe mikro
i makroelementy istotnie wpływa na polepszenie zdrowotności jak i jakości buraka cukrowego.

Chcesz zobaczyć cały artykuł? Zapraszamy do otworzenia artkułu w wersji audiobooka.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie