Klej Max Pro Plus.

Adiuwant wpływający na potencjał plonowania rzepaku

Arkadiusz Golon, Radosław Potrawiak .

Aktualny sezon wciąż uświadamia nam, jak bardzo warunki klimatyczne decydują
o całym procesie ochrony i nawożenia upraw. Z ekonomicznego punktu widzenia rzepak jest uprawą pracochłonną i dodatkowo bardzo uzależnioną od czynników, na które rolnik nie ma bezpośredniego wpływu.

Odpowiedzmy sobie na pytanie:
Co można zrobić, aby wykorzystać maksymalnie potencjał plonowania tej wymagającej rośliny?

Na wstępie należy podkreślić, że uprawa rzepaku to nie tylko rezultat ekonomiczny. Uprawa ta przynosi wiele korzyści takich jak np. zmianowanie i w tym kontekście przekłada się to na bardzo dobrze przygotowane stanowisko do wysiewu zbóż, w szczególności ozimych. Rzepak, poprawia strukturę wodno- powietrzną gleby poprzez swój charakterystyczny palowy system korzeniowy, który dociera do głębszych warstw gleby, nie osiągalnych dla innych roślin.
W związku z technologią nawożenia, stanowiska po rzepaku zawierają więcej azotu, co z kolei ma wpływ na przyszła uprawę.
Rzepak ozimy charakteryzuje się bardzo długim okresem wegetacyjnym i co się z tym wiąże jest bardzo uzależniony od czynników ograniczających. Najważniejsze z nich to wilgotność gleby, temperatury (wymarzanie zimowe czy przymrozki wiosenne), niewystarczająca aktywność pszczół odpowiadających za proces zapylenia, wiatry i co najgorsze, gradobicia
(w końcowej fazie wegetacyjnej).
Czynnikom tym nie można zapobiec. Ich skutki można jednak ograniczyć stosując się do programów i zaleceń, które uwzględniają wszystkie elementy niezbędne do utrzymania optymalnego procesu uprawy. Niezbędne jest także przestrzeganie trzech podstawowych elementów:
– wybór odpowiedniej odmiany przystosowanej do warunków danego siedliska,
– wybór i sposób używanych nawozów i preparatów oraz termin ich zastosowania
– monitorowanie stanu uprawy i działania z tym związane
Pomimo nowych, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie odmian, nierównomierność dojrzewania to charakterystyczne dla tej uprawy zjawisko. Naturalna faza dojrzewania może mieć wpływ na utratę nawet do 30 % potencjału plonowania. Konsekwencje otwierających się łuszczyn i osypywania się nasion są tym bardziej widoczne podczas silnych wiatrów
i gradobicia.Chcesz zobaczyć cały artykuł? Zapraszamy do otworzenia artkułu w wersji audiobooka.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie