Czym są preparaty mikrobiologiczne

stosowane w uprawie roślin?

Czym są preparaty mikrobiologiczne stosowane w uprawie roślin?

Ewa Kaniowicz, Jarosław Peczka.

Firma BIO-GEN od 31 lat zajmuje się produkcją preparatów mikrobiologicznych. Współpraca z firmami PROCAM i Bio-Lider umożliwia wdrażanie i rozwój nowych technologii z wykorzystaniem mikroorganizmów zgodnie z potrzebami klientów. Wychodzenie naprzeciw problemom, z jakimi w codziennej pracy spotykają się producenci rolni, pozwala na opracowanie jak najlepszych rozwiązań stanowiących uzupełnienie konwencjonalnych metod uprawy roślin.

Preparaty oparte na mikroorganizmach są niczym innym niż probiotykami wspomagającymi naturalną odporność roślin. Analogicznie do probiotyków stosowanych w hodowli zwierząt, czy dedykowanych dla ludzi, ich zadaniem jest stymulowanie odporności organizmu i czynienie go silniejszym. Działanie to opiera się na przywracaniu naturalnego środowiska mikrobiologicznego, które ulega zaburzeniu lub całkowitej degradacji w wyniku działania wielu niekorzystnych czynników. Zgodnie z definicją FAO/WHO „probiotyki to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza”, w tym przypadku roślin.

Chcesz zobaczyć cały artykuł? Zapraszamy do otworzenia artkułu w wersji audiobooka.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie